Stagiaires

We bieden een veilige omgeving aan waar de stagiaire, onder begeleiding, een leerzame stage kan lopen.

Tijdens de stage is er voldoende ruimte om ervaringen op te doen met onze gasten van alle leeftijden, condities en ervaringen.

De camping is aangesloten als leerbedrijf bij SBB.
Leerbedrijf 100030462 

Ieder jaar zoeken we voor de maanden juli en augustus naar stagiaires in de leeftijd vanaf 16 jaar.

Ben je creatief, sportief, spontaan en heb je een enthousiaste uitstraling dan ben jij degene die we zoeken!!

Stagelopen op Midicamping van der Burgh is leuk omdat we kinderen hebben in verschillende leeftijden en met verschillende interesses.

Op de site bij het fotoboek staan voorbeelden van wat we voorgaande jaren allemaal georganiseerd hebben.
Buiten al het werk om is er genoeg tijd om te genieten van de omgeving en/of het strand en als je ver weg woont kan je in ons stagiaires toercaravan komen kamperen.

Bel voor meer info 0181-404179 of stuur een mail naar info@midicamping.nl.

Maatschappelijke stage:

Een maatschappelijke stage doe je voor een ander. Leerlingen ontdekken dat ze anderen kunnen helpen en dat mensen met wie ze normaal geen contact hebben, leuk, interessant en aardig blijken te zijn. Denk aan zieke of oudere mensen, kinderen, gehandicapten of asielzoekers. Er is een belangrijk verschil tussen de maatschappelijke stage en een beroepsgerichte stage. De beroepsgerichte stage staat in het teken van een toekomstig beroep. Bij een maatschappelijke stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. Op de camping kom je met mensen en dieren in aanraking.

Een voordeel is dat je deze stage in de zomer kan lopen waardoor je tijdens het schooljaar meer vrije uren hebt.

Niveau 3 / Sport en bewegingsleider:
Kerntaken:

Biedt sport- en bewegingsactiviteiten aan.

 • De sport en bewegingsleider verzorgt de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van diverse sport- en bewegingsactiviteiten voor uiteenlopende doelgroepen binnen verschillende sport- en bewegingsorganisaties.
 • Organiseert wedstrijden, toernooien en /of evenementen.
 • De stagiaire organiseert of levert een bijdrage aan de organisatie van wedstrijden, toernooien en/of evenementen. Belangrijke activiteiten hierbij zijn het inventariseren en beheren van accommodatie, middelen, tijd, begeleiding en andere randvoorwaarden, het opstellen van een schema of draaiboek en het verzorgen van de pr en het werven van deelnemers.
 • Voert organisatie- en professiegebonden taken uit.
 • De stagiaire voert een aantal taken uit om de organisatie goed te laten functioneren, zoals het plannen van werkzaamheden van medewerkers/vrijwilligers/stagiaires, het informeren en adviseren van klanten, het leveren van een bijdrage aan het financiële beheer, het deelnemen aan intern overleg en het bijhouden van ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied.
 • Verzorgt recreatieve en/of sportstimulerende activiteiten.
 • De stagiaire verzorgt sport- en bewegingsactiviteiten gericht op recreatie, maatschappelijke activering of stimulering van beweging. Belangrijke activiteiten hierbij zijn het opstellen van een sport- en bewegingsprogramma dat afgestemd is op de vraag en het voorlichten en adviseren van deelnemers om een passende keuze te maken uit het aanbod.
 • Voert neventaken uit binnen de sport- en bewegingsorganisatie.
 • De stagiaire voert, naast zijn dagelijkse werkzaamheden, een aantal neventaken uit, zoals het begeleiden van deelnemers in hun ontwikkeling, het aansturen en begeleiden van begeleiders,stagiaires/vrijwilligers, het samenwerken in een team en met betrokkenen, het onderhouden van contacten, het samenwerken met relevante organisaties en het uitdragen van het beleid van de organisatie. 
Niveau 4 / Sport en bewegingscoördinator
Kerntaken:
 • Managet de bedrijfsvoering van de sport en bewegingsorganisatie.
 • de operationeel sport- en bewegingsmanager draagt zorg voor een goede bedrijfsvoering en een adequate uitvoering van de operationele werkzaamheden. Dit doet hij door het plannen en coördineren van het werk, het vaststellen van de taken voor de medewerkers en het geven van leiding.
 • Ontwikkeld en positioneert het sport- en bewegingsprogramma.
 • De operationeel sport – en bewegingsmanager stelt vanuit de beleidskaders van de organisatie een sport en bewegingsprogramma op, voor de korte en de middellang termijn. Hij werkt vraaggericht en signaleert nieuwe marktkansen. Hij draagt zorg voor de uitvoering van het sport- en bewegingsaanbod en werft deelnemers en/of sponsors.
 • Beheert en onderhoudt de sport- en bewegingsaccommodatie en sport- en bewegingsfaciliteiten.
 • De operationeel sport- en bewegingsmanager beheert en onderhoudt de sport- en bewegingsaccommodatie en sport- en bewegingsfaciliteiten. Hij draagt zorg voor de uitvoering van beheers- of onderhoudsplan.
 • Voert organisatie- en professiegebonden taken uit.
 • De operationeel sport- en bewegingsmanager voert organisatie en professiegebonden taken uit, zoals het opstellen van deel begrotingen voor diverse werkplannen, het bewaken van budgetten, het maken van een financiële planning van de inkomsten, het aangaan van structurele samenwerkingsrelaties, het opbouwen en onderhouden van netwerken en het onderhouden en ontwikkelen van de eigen beroepscompetenties.
Translate »