Animatie stage bij Midicamping van der Burgh, een middelgrote familiecamping op het bovenste Zuid-Hollandse eiland genaamd Voorne Putten.

SBB Leerbedrijf 100030462 


Wat zoeken we:

Een creatieve, sportieve, spontane stagiaire met een enthousiaste uitstraling die beschikbaar is in de zomervakantie.


Persoonlijke aandacht: 

Stagelopen op Midicamping van der Burgh is leuk omdat we kinderen hebben in verschillende leeftijden en met verschillende interesses. Omdat het animatieteam gevormd wordt door een klein team met hulp van enkele kampeerders wordt je heel persoonlijk, op jouw kennis en ervaring, begeleid. In de paar weken dat je hier bent zul je zien dat jij iedereen kent en iedereen kent jou! Je bouwt een hechte band met ze op. 

Animatieprogramma:

Omdat onze gasten vaak langer verblijven of ieder jaar terugkomen willen we een programma met veel afwisseling. Eigen inbreng en een nieuwe blik op spellen wordt dus zeker gewaardeerd.

Op de site bij het fotoboek staan voorbeelden van wat we voorgaande jaren allemaal georganiseerd hebben.

Wat bieden we jou?

Overweeg je een animatie stage bij Midicamping Van der Burgh dan hebben we jou het volgende te bieden:

 • Een gezellige sfeer en onvergetelijke tijd!
 • Leerzame stage
 • Gratis verblijf op het park (inclusief WiFi)
 • Af en toe vrije tijd om zelf van de omgeving te genieten
 • Kleine stagevergoeding

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd om je animatie stage te volbrengen bij Midicamping Van der Burgh? Stuur ons dan een email met je CV en begeleidende brief waarin je aangeeft hoe gemotiveerd je bent naar  info@midicamping.nl.

Maatschappelijke stage:

Een maatschappelijke stage doe je voor een ander. Leerlingen ontdekken dat ze anderen kunnen helpen en dat mensen met wie ze normaal geen contact hebben, leuk, interessant en aardig blijken te zijn. Denk aan zieke of oudere mensen, kinderen, gehandicapten of asielzoekers. Er is een belangrijk verschil tussen de maatschappelijke stage en een beroepsgerichte stage. De beroepsgerichte stage staat in het teken van een toekomstig beroep. Bij een maatschappelijke stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. Op de camping kom je met mensen en dieren in aanraking.

Een voordeel is dat je deze stage in de zomer kan lopen waardoor je tijdens het schooljaar meer vrije uren hebt.

Niveau 3 / Sport en bewegingsleider:
Kerntaken:

Biedt sport- en bewegingsactiviteiten aan.

 • De sport en bewegingsleider verzorgt de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van diverse sport- en bewegingsactiviteiten voor uiteenlopende doelgroepen binnen verschillende sport- en bewegingsorganisaties.
 • Organiseert wedstrijden, toernooien en /of evenementen.
 • De stagiaire organiseert of levert een bijdrage aan de organisatie van wedstrijden, toernooien en/of evenementen. Belangrijke activiteiten hierbij zijn het inventariseren en beheren van accommodatie, middelen, tijd, begeleiding en andere randvoorwaarden, het opstellen van een schema of draaiboek en het verzorgen van de pr en het werven van deelnemers.
 • Voert organisatie- en professiegebonden taken uit.
 • De stagiaire voert een aantal taken uit om de organisatie goed te laten functioneren, zoals het plannen van werkzaamheden van medewerkers/vrijwilligers/stagiaires, het informeren en adviseren van klanten, het leveren van een bijdrage aan het financiële beheer, het deelnemen aan intern overleg en het bijhouden van ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied.
 • Verzorgt recreatieve en/of sportstimulerende activiteiten.
 • De stagiaire verzorgt sport- en bewegingsactiviteiten gericht op recreatie, maatschappelijke activering of stimulering van beweging. Belangrijke activiteiten hierbij zijn het opstellen van een sport- en bewegingsprogramma dat afgestemd is op de vraag en het voorlichten en adviseren van deelnemers om een passende keuze te maken uit het aanbod.
 • Voert neventaken uit binnen de sport- en bewegingsorganisatie.
 • De stagiaire voert, naast zijn dagelijkse werkzaamheden, een aantal neventaken uit, zoals het begeleiden van deelnemers in hun ontwikkeling, het aansturen en begeleiden van begeleiders,stagiaires/vrijwilligers, het samenwerken in een team en met betrokkenen, het onderhouden van contacten, het samenwerken met relevante organisaties en het uitdragen van het beleid van de organisatie. 
Niveau 4 / Sport en bewegingscoördinator
Kerntaken:
 • Managet de bedrijfsvoering van de sport en bewegingsorganisatie.
 • de operationeel sport- en bewegingsmanager draagt zorg voor een goede bedrijfsvoering en een adequate uitvoering van de operationele werkzaamheden. Dit doet hij door het plannen en coördineren van het werk, het vaststellen van de taken voor de medewerkers en het geven van leiding.
 • Ontwikkeld en positioneert het sport- en bewegingsprogramma.
 • De operationeel sport – en bewegingsmanager stelt vanuit de beleidskaders van de organisatie een sport en bewegingsprogramma op, voor de korte en de middellang termijn. Hij werkt vraaggericht en signaleert nieuwe marktkansen. Hij draagt zorg voor de uitvoering van het sport- en bewegingsaanbod en werft deelnemers en/of sponsors.
 • Beheert en onderhoudt de sport- en bewegingsaccommodatie en sport- en bewegingsfaciliteiten.
 • De operationeel sport- en bewegingsmanager beheert en onderhoudt de sport- en bewegingsaccommodatie en sport- en bewegingsfaciliteiten. Hij draagt zorg voor de uitvoering van beheers- of onderhoudsplan.
 • Voert organisatie- en professiegebonden taken uit.
 • De operationeel sport- en bewegingsmanager voert organisatie en professiegebonden taken uit, zoals het opstellen van deel begrotingen voor diverse werkplannen, het bewaken van budgetten, het maken van een financiële planning van de inkomsten, het aangaan van structurele samenwerkingsrelaties, het opbouwen en onderhouden van netwerken en het onderhouden en ontwikkelen van de eigen beroepscompetenties.
Translate »